دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/05/15
اعلام نتایج داوری »
1397/06/25
آخرین مهلت ثبت نام »
1397/06/30
ثبت نام با تاخیر »
1397/06/30
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/12
پوستر همایش
Poster
کمیته اجرایی همایش

 

 دکتر حسین بخشعلی زاده

دکتر عنایت اله بهمنی

دکتر عبدالرضا ثابت عهد

دکتر سمانه ذوالقدر

مهندس حسین صادق زاده

دکتر عبدالحمید طباطبایی فر

مهندس پگاه مصلی نژاد

دکتر محسن معصومی

دکتر محمد علی زرین کفش شیرازی