دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/05/15
اعلام نتایج داوری »
1397/06/25
آخرین مهلت ثبت نام »
1397/06/30
ثبت نام با تاخیر »
1397/06/30
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/12
پوستر همایش
Poster
تعرفه های ثبت نام

 تعرفه های ثبت نام


دانشجویان:                   تا تاریخ 30 فروردین 97 مبلغ  1000000  ریال،    با تاخیر 1200000ريال

اعضاء هیات علمی:       
تا تاریخ 30 فروردین 97 مبلغ  1500000  ریال،   با تاخیر 2000000ريال

سایرین:
                       تا تاریخ 30 فروردین 97 مبلغ  2000000  ریال،    با تاخیر 25000000ريال

 
 

توجه:

به ‌ازای هر مقاله باید حداقل یکی از نویسندگان ثبت‌ نام انجام دهد؛
حداکثر تعداد مقالات قابل پذیرش برای هر یک از ثبت نام کنندگان 2 مقاله می باشد.
هزینه ثبت نام برای مقالات سوم و همچنین مقالات بعدی، مبلغ 500000 ریال به ازای هر مقاله می‌باشد؛
ارسال مدارک تشخیص نوع ثبت نام از جمله تصویر کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر دانشجویان محترم و یا کارت شناسایی و گواهی تدریس اساتید گرانقدر از طریق وبسایت کنفرانس، منوی ارسال فایل در پانل کاربران الزامی است؛
پس از پرداخت هزینه ثبت‌ نام در کنفرانس و تکمیل فرم ثبت نام، فرآیند ثبت ‌نام قطعی می‌شود؛
ضروری است شرکت کنندگان دارای مقاله‌، در اسرع وقت نسبت به انتخاب نوع ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام نمایند؛ در غیر این‌ صورت، دبیرخانه همایش فرض را بر انصراف کاربر از ارائه مقاله گذاشته و تعهدی در قبال چاپ مقاله در مجموعه مقالات، تخصیص زمان ارائه مقالۀ ایشان و .... نخواهد داشت؛