دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/05/15
اعلام نتایج داوری »
1397/06/25
آخرین مهلت ثبت نام »
1397/06/30
ثبت نام با تاخیر »
1397/06/30
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/12
پوستر همایش
Poster
محورهای کنفرانس

 

 • نانو زیست فناوری
 • نانو مواد و کامپوزیتها
 • نانو ساختارها و روشهای شناسایی
 • نانو فیزیک و فتونیک
 • نانو شیمی
 • نانو پزشکی و داروسازی
 • کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی
 • نانو اخلاق ایمنی زیستی
 • نانو الکترونیک
 • شبیه سازی طراحی و مدلسازی در نانو
 • نانو مکانیک
 • نانو محاسبات