تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/01/21

با توجه به تغییر زمان برگزاری همایش، آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 15 مرداد 97 می باشد.