دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/05/15
اعلام نتایج داوری »
1397/06/25
آخرین مهلت ثبت نام »
1397/06/30
ثبت نام با تاخیر »
1397/06/30
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/12
پوستر همایش
Poster
فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنمای تهیه پوستر
2 راهنمای نگارش چکیده مقالات